Informacje ogólne

Komu pomagamy

Projekt systemowy ''Nie Jestem Sam''

Galeria

PFRON

Interwencja Kryzysowa

Piecza Zastepcza

Aktywny Samorząd

Przewodnik - formy opieki zdrowotnej

Projekt systemowy ,,Schematom STOP! Wspólne działa

AKTUALNOŚCI   

Ogłoszenie

 

PAŹDZIERNIK 2014


PCPR w Polkowicach zaprasza wszystkie osoby usamodzielniane z regionu powiatu polkowickiego do udziału w cyklicznych spotkaniach wspierających
„Dorosła Samodzielność”.


Wkraczanie w dorosłość jest wielkim krokiem. Szczególnie, jeżeli ma się takie doświadczenia, które wejście w dorosłość utrudniają. Dorosłość może być także początkiem nowej drogi, nowych wyzwań, doświadczeń i radości. Usamodzielnianie wiąże się także z wieloma wątpliwościami. Będziemy się wspólnie starali te wątpliwości wyjaśniać i służyć wsparciem.


Najbliższe spotkanie:

02 października 2014

czwartek

godz. 14.00 – 15.00


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Górna 3, I piętro

59-100 Polkowice


Możesz również zadzwonić i umówić się z psychologiem na spotkanie indywidualne. Psycholog postara się wyjaśnić Twoje wątpliwości, posłuży radą. Spotkania indywidualne mają na celu wyjaśnienie sposobu działania spotkań wspierających, a także służą poznaniu oczekiwań osób zainteresowanych.


Informacje odnośnie spotkań „Dorosła Samodzielność”:

694 793 265 – psycholog PCPROgłoszenie

 

WRZESIEŃ 2014


Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału w organizowanych spotkaniach wspierających

Sami Dla Siebie”.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach organizuje dla Państwa spotkania wspierające „Sami Dla Siebie”.


Dlaczego spotkania wspierające? Są one bowiem spotkaniem osób posiadających osobiste doświadczenie, którym można się wzajemnie dzielić. Dlaczego „Sami Dla Siebie”? Ponieważ Państwo jesteście najważniejszymi specjalistami. Założeniem spotkań jest wspieranie osób sprawujących pieczę zastępczą. Spotkanie osób z podobnymi problemami, próbującymi radzić sobie z nimi na różne sposoby i posiadających różne doświadczenia praktyczne może zaowocować nowymi pomysłami, które można wykorzystać w codziennych trudnościach.

Najbliższe spotkanie:

24 września 2014

środa

godz. 09.00 – 10.00, godz. 14.30 – 15.30


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Górna 3, I piętro

59-100 Polkowice


Jeśli masz pytania odnośnie spotkań „Sami dla Siebie”, możesz umówić się z psychologiem na indywidualne spotkanie i omówić swoje wątpliwości i oczekiwania.


Informacje odnośnie spotkań „Sami dla Siebie”:

76 729 92 25 – pedagog PCPR

694 793 265 – psycholog PCPROgłoszenie"Rodzina bez przemocy"

 

WRZESIEŃ 2014


PCPR w Polkowicach zaprasza wszystkie osoby zainteresowane

do udziału w cyklicznych spotkaniach wspierających
„Rodzina Bez Przemocy”.


W każdej rodzinie zdarzają się problemy. W każdym, nawet najszczęśliwszym związku zdarzają się kłótnie. Spotkania „Rodzina Bez Przemocy” są adresowane do osób, które widzą problem agresji w rodzinie i chciałyby się od tego problemu uwolnić. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, bo sytuacja jest bez wyjścia – przyjdź.


Najbliższe spotkanie:

23 września 2014

wtorek

godz. 14.30 – 15.30


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Górna 3, I piętro

59-100 Polkowice


Możesz również zadzwonić i umówić się z psychologiem na spotkanie indywidualne. Udział w takim spotkaniu do niczego Cię nie zobowiązuje. Psycholog postara się wyjaśnić Twoje wątpliwości.


Informacje odnośnie spotkań „Rodzina Bez Przemocy”:

76 729 92 24 – kierownik ZIK

694 793 265 – psycholog PCPR


Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach w dniu 08.09.2014 r. było organizatorem pierwszego spotkania animacyjnego dotyczącego opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polkowickim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Polkowickiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, Szkół, Policji, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych.

Moderatorami spotkania byli przedstawiciele Stowarzyszenia dla Dzieci
i Młodzieży ,,Szansa” tj. Pani Anna Lechowska i Pan Grzegorz Idziak.

08009.JPG

0809.JPG

08092014.JPG


Informacja

 

W dniu 05 września 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, Komendę Powiatową Policji w Polkowicach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Tematyka spotkania dotyczyła ,,Pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie,
w tym motywowania do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz ustalenia tematyki szkoleń planowanych na rok 2014 r. i 2015 r.

W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele jednostek, instytucji i służb zajmujących się pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Policji, Zespołów Interdyscyplinarnych, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Lubinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

0509.JPG

05009.JPG

050914_1.JPG


Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach w miesiącu wrześniu b.r. organizuje warsztaty pn. ,,Pukam do drzwi dorosłości", poświęcone usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych, rozpoczynającym proces wkraczania w dorosłe życie.

Uczestnicy warsztatów otrzymają praktyczne wskazówki w jaki sposób radzić sobie w poszczególnych obszarach procesu usamodzielnienia m.in. jak opracować indywidualny program usamodzielnienia, jakie świadczenia przysługują z tytułu usamodzielnienia, jakie prawa i obowiązki ma usamodzielniany wychowanek rodziny zastępczej, w jaki sposób zaplanować drogę dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego.


Serdecznie zapraszamy
Terminy warsztatów do wyboru:

I termin - 16 września 2014r., (wtorek) o godz. 13³º – 15³º

II termin – 17 września 2014r. (środa) o godz. 12ºº – 14 ºº

III termin – 19 września 2014r. (piatek) o godz. 9ºº-11ºº


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

siedziba przy ul. Górnej 3 (I piętro) (kamienica w rynku)

tel. 76/729 – 92 – 26

lub 76/729 - 92 - 25


„Rodzina Bez Przemocy”

 

SIERPIEŃ 2014


PCPR w Polkowicach zaprasza wszystkie osoby zainteresowane

do udziału w cyklicznych spotkaniach wspierających
„Rodzina Bez Przemocy”.


W każdej rodzinie zdarzają się problemy. W każdym, nawet najszczęśliwszym związku zdarzają się kłótnie. Spotkania „Rodzina Bez Przemocy” są adresowane do osób, które widzą problem agresji w rodzinie i chciałyby się od tego problemu uwolnić. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, bo sytuacja jest bez wyjścia – przyjdź.


Najbliższe spotkanie:

06.08.2014

środa

godz. 14.30 – 15.30


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Górna 3, I piętro

59-100 Polkowice


Możesz również zadzwonić i umówić się z psychologiem na spotkanie indywidualne. Udział w takim spotkaniu do niczego Cię nie zobowiązuje. Psycholog postara się wyjaśnić Twoje wątpliwości.


Informacje odnośnie spotkań „Rodzina Bez Przemocy”:

694 793 265 – psycholog PCPR„Dorosła Samodzielność”

 

SIERPIEŃ 2014


PCPR w Polkowicach zaprasza wszystkie osoby usamodzielniane z regionu powiatu polkowickiego do udziału w cyklicznych spotkaniach wspierających
„Dorosła Samodzielność”.


Wkraczanie w dorosłość jest wielkim krokiem. Szczególnie, jeżeli ma się takie doświadczenia, które wejście w dorosłość utrudniają. Dorosłość może być także początkiem nowej drogi, nowych wyzwań, doświadczeń i radości. Usamodzielnianie wiąże się także z wieloma wątpliwościami. Będziemy się wspólnie starali te wątpliwości wyjaśniać i służyć wsparciem.


Najbliższe spotkanie:

07.08.2014

czwartek

godz. 13.00 – 14.00


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Górna 3, I piętro

59-100 Polkowice


Możesz również zadzwonić i umówić się z psychologiem na spotkanie indywidualne. Psycholog postara się wyjaśnić Twoje wątpliwości, posłuży radą. Spotkania indywidualne mają na celu wyjaśnienie sposobu działania spotkań wspierających, a także służą poznaniu oczekiwań osób zainteresowanych.


Informacje odnośnie spotkań „Dorosła Samodzielność”:

694 793 265 – psycholog PCPR
UWAGA !!! Informacja o zmianiach w zasadach realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd

AKTYWNY SAMORZĄD”


UWAGA!!!

Informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014r. podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:


 1. Termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.


Skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych
z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie – w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.


 1. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:


 1. w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed złożeniem wniosku


Refundacja kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną przed zawarciem umowy może dotyczyć następujących zadań: Obszar A Zadanie nr 2, Obszar C Zadanie nr 2 i nr 4, Obszar D oraz kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej na wizytę u eksperta PFRON (Obszar C Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4). Dofinansowaniem (refundacją) mogą być objęte koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


 1. w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesne) dotyczących bieżącego roku szkolnego, akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia


Refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesne), które dotyczą aktualnego roku szkolnego lub akademickiego. Zatem studenci którzy przykładowo opłacili studia jednorazowo
„z góry” w ubiegłym roku bądź wnieśli opłaty czesnego w ratach, których płatność przypadała w 2013 roku – mogą obecnie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

word.jpgogłoszenie


Ogłoszenie

 

pz.jpg                                            lo.png

             ,,RODZINA ZASTĘPCZA

DUŻE SERCE DLA MAŁEGO SERCA" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach 

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 


Poszukujemy osób z terenu powiatu polkowickiego, które są gotowe poświęcić swój czas i serce dzieciom.

OFERUJEMY:

 • bezpłatne specjalistyczne szkolenie ,,Pride"- Rodzinna Opieka Zastępcza

 • wsparcie finansowe m.in. na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjętych dzieci

 • pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, psychologiczną i prawną

 • wsparcie merytoryczne

UWAGA

planowany termin rozpoczęcia szkolenia

,,Pride"- Rodzinna Opieka Zastępcza

wrzesień 2014r. 

Kontakt:

Zespół ds. pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Św. Sebastiana 1A

tel. 76/ 729-92-26 lub 76/729-92-25


Informacja

 

Prawo do odpoczynku jest jednym z podstawowych praw każdego dziecka, nie mniej ważnym, niż pozostałe. Za chwilę zaczną się wakacje. Uczniowie nie mogą się ich doczekać. Kogo poznają? Kim będą, kiedy wrócą we wrześniu do szkoły? Okres wakacji niesie za sobą różne zagrożenia.

Informujemy o funkcjonującym ogólnopolskim telefonie zaufania dla dzieci
i młodzieży tj.: 116111, pod który w razie potrzeby można zadzwonić ze swoim problemem.Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014 - PaT

 

Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014 - PaT

W dniu 14 czerwca 2014 r. Dyrektor oraz pracownicy Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach wzięli udział w akcji
,,Zryw wolnych serc”

Celem Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki było integrowanie mieszkańców w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz spotkanie ludzi pomocnych dla innych, potrafiących wspólnie działać, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Wszystko po to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie zabierały wolności życia dzieciom
i osobom dorosłym, aby uświadomić wszystkim jak zgubne mogą być konsekwencje nałogu.

Akcja miała charakter ogólnopolski i odbywała się w tym samym czasie
w całym kraju. Jej kulminacyjnym punktem był wykonany wczoraj o tej samej porze przez 60 sekund wspólny gest bicia serca
tzw. Zryw Wolnych Serc. 


OIK_na_strone.jpg


Uwaga!Ważna informacja

 Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach wydaje karty parkingowe do 30 czerwca 2014r.
Z dniem 1 lipca 2014r., w związku z nowelizacją ustawy Prawo
o ruchu drogowym, kompetencje przejmuje Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Polkowicach.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
76/729-92-29 lub na stronie internetowej (powiatpolkowicki.pl/nformacja-23).
Informacja o zmianiach w zasadach realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd

 

AKTYWNY SAMORZĄD”


UWAGA!!!

Informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014r. podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:


 1. Termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.


Skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych
z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie – w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.


 1. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:


 1. w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed złożeniem wniosku


Refundacja kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną przed zawarciem umowy może dotyczyć następujących zadań: Obszar A Zadanie nr 2, Obszar C Zadanie nr 2 i nr 4, Obszar D oraz kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej na wizytę u eksperta PFRON (Obszar C Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4). Dofinansowaniem (refundacją) mogą być objęte koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


 1. w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesne) dotyczących bieżącego roku szkolnego, akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia


Refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesne), które dotyczą aktualnego roku szkolnego lub akademickiego. Zatem studenci którzy przykładowo opłacili studia jednorazowo
„z góry” w ubiegłym roku bądź wnieśli opłaty czesnego w ratach, których płatność przypadała w 2013 roku – mogą obecnie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.


Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy zastępczej.

Ogłoszenie


Konkurs plastyczny

Informujemy o ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Konkursie plastycznym "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" skierowanym do uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące konkursu:

word.jpgInformacja dot. konkursu

pdf.jpgRegulamin konkursu

word.jpgZałącznik do konkursu


Konkurs fotograficzny

Informujemy o ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Konkursie fotograficznym "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej" skierowanym do mieszkańców wojewodztwa dolnośląskiego.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące konkursu:

word.jpgInformacja dot. konkursu

pdf.jpgRegulamin Konkursu

word.jpgZałącznik do konkursu

word.jpgPlakat


Spotkanie ,,Zespołu ekspertów”.

 

W dniu 30 maja 2014 r. w ramach działań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 odbyło się spotkanie ,,Zespołu ekspertów”.

Tematem spotkania było ,,Interwencyjne umieszczanie dzieci w świetle różnych przepisów”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek, instytucji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Powiecie Polkowickim tj.: Kuratorzy Sądu Rejonowego w Lubinie, Sądu Rejonowego w Głogowie, Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, Powiatowy koordynator ,,Niebieskiej Karty”, Kierownicy jednostek terenowych Komendy Powiatowej Policji, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Dyrektor oraz pracownicy Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej
i Zespołu ds. Pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Spotkanie odbyło sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach.


d.s.3.JPG

d.s1.JPG

d.s2.JPG


„ŚWIĘTUJEMY RAZEM”

                                                                  

ŚWIĘTUJEMY RAZEM”

Pod takim hasłem w dniu 31 maja 2014r., w Polkowickim Aquaparku odbyło się kolejne spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka.

Spotkanie uświetniła obecność przedstawicieli Powiatu Polkowickiego: Pana Marka Tramś- Starosty Polkowickiego i Prezesa Związku Powiatów Polskich, Pana Tadeusza Kowalskiego- Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Krzysztofa Nestera- Członka Zarządu.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego stały się tradycją powiatu i odbywają się od kilku lat, a ich ideą jest promowanie rodzinnych form opieki zastępczej oraz uwrażliwienie społeczności lokalnej na taką formę pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziców biologicznych.

Podczas tegorocznego spotkania na dzieci i ich rodziców zastępczych czekało mnóstwo atrakcji: bezpłatny wstęp na halę basenową, grotę solną, gdzie można było w spokoju zrelaksować się i nabrać nowych sił, kręgielnia, występ zespołu muzycznego, kiełbaski
z grilla i słodki poczęstunek. Rodzice zastępczy otrzymali życzenia i upominki, a dzieci paczki wypełnione łakociami i zabawką.

Dlatego też serdecznie dziękujemy wszystkim naszym sponsorom za okazane wsparcie przy organizacji spotkania „Świętujemy razem” :

- Zarządowi Powiatu Polkowickiego,

- Zespołowi Muzycznemu działającemu przy OSP w Kłobuczynie w składzie Adam, Karol
i Marcin,

- Firmie Sitech z siedzibą w Polkowicach,

- Firmie CCC z siedzibą w Polkowicach,

- Firmie PGM z siedzibą w Polkowicach

DZIĘKUJEMY !

                                        

ssss.jpg

ssssssssss.jpg

sss.jpg


Coroczne spotkanie integracyjne

 

COROCZNE SPOTKANIE INTEGRACYJNE

DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I ICH PODOPIECZNYCH


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, organizuje pod honorowym patronatem Starosty Polkowickiego spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych. W tym roku spotkanie odbędzie się 31 maja 2014r. (w sobotę) od godz. 10ºº do 14ºº, Aquaparku, przy ul. Młyńskiej 4 w Polkowicach.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest szczególnym dniem i okazją aby uroczyście podziękować wszystkim rodzicom zastępczym za pracę, wysiłek i bezinteresowną miłość, którą obdarzają swoich podopiecznych. Natomiast z okazji Dnia Dziecka na wszystkich podopiecznych rodzin zastępczych czekają chwile pełne beztroskiej zabawy i radości
w Aquaparku.

Aby podopieczni Powiatowego Centrum wyjątkowo spędzili tak ważny dla nich dzień, przewidziano m.in.: wodne atrakcje, zabawę na kręgielni, wspólną zabawę przy muzyce na żywo, grillowane kiełbaski, słodki poczęstunek. Każde dziecko otrzyma również paczkę niespodziankę.


Życzenia z okazji Dnia Dziecka

klown.jpg 

 

Z okazji Dnia Dziecka 

Życzymy wszystkim dzieciom, aby każdego dnia spotkało Was 
coś zaskakującego. 

Nie
 tylko wielkie sprawy wywołują zdumienie i zachwyt. 
Najczęściej
 wystarczą małe,
powszednie
 rzeczy i 
wydarzenia:
taniec
 motyla, pyszna czekolada, rozkwitający pączek, blask ciepłego słoneczka, kolorowe sny co noc. 

Tych małych, codziennych odkryć serdecznie Wam życzą 

Dyrektor PCPR w Polkowicach
wraz z pracownikami


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

derce_d_o.jpg                                             lo.png

 

        ,,RODZINA ZASTĘPCZA

DUŻE SERCE DLA MAŁEGO SERCA"

 

W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, składamy najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka.

Wyrażamy szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności, gdyż jak się okazuje, rodzice zastępczy to zwykli ludzie, którzy na co dzień czynią niezwykłe rzeczy.

Przyjęli Państwo pod swój dach dzieci dając im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Dzieci potrzebują miłości, szczególnie te, które rzadko jej doświadczały.

Troszcząc się o swoich podopiecznych przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji rodziny zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.


                                                            Z wyrazami szacunku i uznania


                                                                                                         Dyrektor PCPR w Polkowicach
                                                                                                           
Elżbieta Sworacka-Dul
                                                                                            wraz  
z pracownikami

                                     

KWIAT.jpg


Spotkanie "Sami dla Siebie"

 

Spotkania „Sami Dla Siebie” – czerwiec 2014


Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału w organizowanych spotkaniach wspierających

Sami Dla Siebie”.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach organizuje dla Państwa spotkania wspierające „Sami Dla Siebie”.


Dlaczego spotkania wspierające? Są one bowiem spotkaniem osób posiadających osobiste doświadczenie, którym można się wzajemnie dzielić. Dlaczego „Sami Dla Siebie”? Ponieważ Państwo jesteście najważniejszymi specjalistami. Założeniem spotkań jest wspieranie osób sprawujących pieczę zastępczą. Spotkanie osób z podobnymi problemami, próbującymi radzić sobie z nimi na różne sposoby i posiadających różne doświadczenia praktyczne może zaowocować nowymi pomysłami, które można wykorzystać w codziennych trudnościach.

Najbliższe spotkanie:

10.06.2014 r. (wtorek): godz. 9.00 – 10.00, godz. 14.00 – 15.00.

Spotkania będą prowadzili pracownicy PCPR –

pedagog Karolina Kałużyńska-Buczek i psycholog Krzysztof Ślusarek.


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Górna 3, I piętro

59-100 Polkowice


Jeśli masz pytania odnośnie spotkań „Sami dla Siebie”,

możesz umówić się z psychologiem na indywidualne spotkanie

i omówić swoje wątpliwości i oczekiwania.


Informacje odnośnie spotkań „Sami dla Siebie” można uzyskać pod numerami:

76 729-92-25 pedagog – p. Karolina Kałużyńska-Buczek

694-793-265 psycholog – p. Krzysztof Ślusarek

lub w siedzibie PCPR: przy ul. św. Sebastiana 1A (parter)

i przy ul. Górnej 3 (I piętro).Spotkanie „Rodzina Bez Przemocy”

 

Spotkania „Rodzina Bez Przemocy” – czerwiec 2014


PCPR w Polkowicach zaprasza wszystkie osoby zainteresowane

do udziału w cyklicznych spotkaniach wspierających
„Rodzina Bez Przemocy”.


W każdej rodzinie zdarzają się problemy. W każdym, nawet najszczęśliwszym związku zdarzają się kłótnie. Chodzi o to, by te problemy rozwiązywać w konstruktywny sposób. Spotkania „Rodzina Bez Przemocy” są adresowane do osób, które widzą problem agresji w rodzinie i chciałyby się od tego problemu uwolnić. Problem ten może dotyczyć także Ciebie. Najtrudniej zmienić coś, o czym się nie mówi. Najlepszą metodą, żeby to zmienić, to powiedzieć komuś o tym, co się dzieje. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, bo sytuacja jest bez wyjścia – przyjdź. To nic nie kosztuje, a warto spróbować.


Najbliższe spotkanie:

05.06.2014 r. (czwartek). Godz. 16.30 – 17.30.

Spotkanie będzie prowadził psycholog PCPR – Krzysztof Ślusarek.


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Górna 3, I piętro

59-100 Polkowice


Jeśli trudno jest Ci przyjść na spotkanie, zadzwoń i umów się z psychologiem na spotkanie indywidualne. Udział w takim spotkaniu do niczego Cię nie zobowiązuje. Psycholog postara się wyjaśnić Twoje wątpliwości. Będziesz mógł/mogła także opowiedzieć o swoich oczekiwaniach.


Informacje odnośnie spotkań „Rodzina Bez Przemocy”:

76 729-92-24 kierownik OIK – p. Danuta Sadowska

694-793-265 psycholog – p. Krzysztof Ślusarek

lub w siedzibie PCPR przy ul. św. Sebastiana 1A (parter)

i przy ul. Górnej 3 (I piętro).Spotkanie "Dorosła samodzielność"

 

Spotkania „Dorosła Samodzielność ” – czerwiec 2014


PCPR w Polkowicach zaprasza wszystkie osoby usamodzielniane z regionu powiatu polkowickiego do udziału w cyklicznych spotkaniach wspierających
„Dorosła Samodzielność”.


Wkraczanie w dorosłość jest wielkim krokiem. Szczególnie, jeżeli ma się takie przeżycia lub doświadczenia, które wejście w dorosłość utrudniają. Tak naprawdę przygotowanie do bycia dorosłym już dawno się zaczęło. Samodzielność to dużo wolności. Wolności, która czasami może trochę przerażać. Wolności, która może być pułapką. Dorosłość może być także początkiem nowej drogi, nowych wyzwań, doświadczeń i radości. Usamodzielnianie wiąże się z wątpliwościami dotyczącymi przyszłego, dorosłego życia. Dobrze jest wcześniej porozmawiać o tych trudnościach, by być przygotowanym na to, kiedy nadejdą. By wejście w dorosłość dawało radość i spełnienie. Będziemy się starali w tym pomóc.


Spotkanie będzie prowadził psycholog PCPR – Krzysztof Ślusarek.


Najbliższe spotkanie:

06.06.2014 r. (piątek) od godz. 14.30 do godz. 15.30.


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Górna 3, I piętro

59-100 Polkowice


Jeśli spotkanie wspierające wydaje Ci się rzutem na głęboką wodę, zadzwoń i umów się z psychologiem na spotkanie indywidualne. Psycholog postara się wyjaśnić wszystkie wątpliwości, posłuży radą. Spotkania indywidualne mają na celu wyjaśnienie sposobu działania spotkań wspierających, a także służą poznaniu oczekiwań osób zainteresowanych. Udział w konsultacjach indywidualnych nie zobowiązuje do uczestnictwa w spotkaniach grupowych. Warto więc wcześniej indywidualnie porozmawiać z psychologiem.


Informacje odnośnie spotkań „Dorosła Samodzielność”:

694-793-265 psycholog – p. Krzysztof Ślusarek

lub w siedzibie PCPR przy ul. Górnej 3 (I piętro)."Sprawny Uczeń"

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLKOWICACH INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW DO DOLNOŚLĄSKIEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SPRAWNY UCZEŃ".

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY INFORMACJE DOT. PROGRAMU:

jpg_ikona.jpgInfrormacja o programie str 1    jpg_ikona.jpgInfrormacja o programie str 2

jpg_ikona.jpgInformacja o programie str 3


Informacja

 

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach dnia 14 marca 2014r. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach przy
ul. św. Sebastiana 1, odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli związków i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Polkowicki – Pan Marek Tramś, Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego – Pan Tadeusz Kowalski, Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego – Pan Krzysztof Nester, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Izabela Majewicz-Spigiel, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - Pani Barbara Langner, Pełnomocnik Burmistrza Gminy Polkowice
ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
 - Pani Jolanta Mielczarek.

Tematyka spotkania dotyczyła m.in. środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych
na realizację zadań Powiatu Polkowickiego w 2014 roku. Omówiono
i poddano dyskusji propozycję podziału środków PFRON na poszczególne zadania.

Podczas spotkania przedstawiono również informacje dot. realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014r. Uczestnikom spotkania zaprezentowano możliwe formy wsparcia oraz przekazano materiały informacyjne i ulotki.Schematom STOP! - nowy projekt realizowany przez PCPR w Polkowicach

 

Schematom STOP! - nowy projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

Powiat Polkowicki jako jedyny w województwie dolnośląskim przystąpił do realizacji pilotażu w ramach projektu ,,Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, partnerami są przedstawiciele: Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, i Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Instytucją inicjującą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Natomiast beneficjentem systemowym projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem pilotażu jest utworzenie skoordynowanego (obejmującego powiat i gminę) systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.UWAGA STUDENCI!

        Powiat Polkowicki w 2014r. po raz kolejny przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach jest jednostką odpowiedzialną za realizację programu.

Informacje dotyczące modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształacenia na poziomie wyższym.

więcej >>

"Program a KuKu"

 


Program Pomocy Dzieciom z Rodzin Zastępczych

,, a KuKu”- KOLEJNE WYDANIEWNIOSKI O DOFINANSOWANIE

rodziny zastępcze MOGĄ SKŁADAĆ W :I EDYCJI – marzec 2014 LENIUCHOWANIE I WIEDZY ZDOBYWANIE! – wspieranie wyjazdów – obozy, kolonie, dzięki którym dzieci rozwijają swoje umiejętności, uczą się co pozwala im lepiej przygotować się do szkoły i rozszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności językowe, sportowe, artystyczne, życiowe dzieci lub zmniejszających ich braki rozwojowe, co wpłynie na poprawę ich funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i szkole.II EDYCJA – wrzesień 2014 - LUBIĘ SIĘ UCZYĆ! – W tej edycji można składać wnioski np.: na naukę języków obcych, pomoc pedagogiczną lub specjalistyczną związaną z nauką, opłaty za szkoły, w tym np.: szkołę muzyczną, dofinansowanie zajęć dodatkowych oraz na sprzęt do uprawiania sportów, tańca, rozwoju umiejętności plastycznych, instrumenty muzyczne.Szczegółowe informacje można uzyskać


na stronie dedykowanej Programowi: www.akukurodzina.pl


lub w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowiach,

ul św. Sebastiana 1A

lub pod

nr tel. 76/729 92 34 lub 76/729 92 26


Zaproszenie

ZAPROSZENIE


Informujemy, że dnia 23 stycznia 2014r. (czwartek) w Starostwie Powiatowym przy ul. św. Sebastiana 1 w Polkowicach (sala konferencyjna – IV piętro) o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji w 2014 roku Projektu systemowego „Nie Jestem Sam”.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Polkowickiego zainteresowane uczestnictwem w Projekcie.

Informacji na temat spotkania udziela doradca ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. św. Sebastiana 1A (pok. 16) w Polkowicach lub telefonicznie pod numerem 666 984 055.


Oferta pracy - Pomoc administracyjna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko Pomoc administracyjna - asystent projektu systemowego "Nie Jestem Sam"

http://www.pcpr.polkowice.pl/glowna.php?IDmodul=1&IDtemat=11


Ogłoszenie

UWAGA !!!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie systemowym "Nie Jestem Sam" w latach 2014-2015 prosimy o kontakt z doradcą ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. Św. Sebastiana 1A w Polkowicach lub telefonicznie pod numerem 666 984 055.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polkowickiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu uczestnicy będą mogli skorzystać między innymi z kursów zawodowych i szkoleń, treningów aktywnego poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym, treningów kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem oraz podjęcia nauki.


,,Święty Mikołaju proszę Cie ogromnie, nie zapomnie o mnie”

miko_aj.jpg 

,,Święty Mikołaju proszę Cie ogromnie, nie zapomnie o mnie”


Pod takim hasłem w dniu 04 grudnia 2013r., o godz. 15 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach odbyło się kolejne spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych. Spotkanie miało na celu integrowanie rodzin zastępczych poprzez zabawę i wspólne spędzenie czasu. Czas przedświąteczny, jest czasem szczególnym, związanym nie tylko z gorączkowymi zakupami, przygotowaniami, prezentami ale przede wszystkim jest to czas spotkań z bliskimi.

Wszyscy goście - i mali i duzi - bawili się świetnie podczas spotkania. Nie zabrakło atrakcji: bitwy na śnieżki, wyścigów reniferów, modelowania świątecznych balonów z pomocnikiem Mikołaja – elfem oraz zabawy przy muzyce i słodkiego poczęstunku. Pomocnik Mikołaja – renifer – rozdawali dzieciom cukierki i lizaki, a rodzice w tym czasie fotografowali swoje pociechy.

Jednak największą i najbardziej oczekiwaną atrakcją był prawdziwy Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Dzieci z wypiekami na twarzy i przejęciem śpiewały piosenki recytowały wierszyki, osobiście odbierając przygotowane dla nich paczki. Spotkanie odbyło się w atmosferze ogromnej radości i świątecznego poruszenia.

Serdecznie podziękujemy za wsparcie i udzieloną pomoc następującym darczyńcom:


Panu Norbertowi Kamińskiemu

Panu Zdzisławowo Ząbkowi

Firmie CCC S.A./Polkowice

Firmie Volkswagen Motor Polska /Polkowice

Zarzadowi Powiatu w Polkowicach

a także:

Powiatowej Policji w Polkowicach

Warsztatowi Terapii Zajęciowej


Świąteczne paczki które dzieki Państwa ofiarności, wypełnione były różnymi smakołykami, słodyczami i okolicznościowymi upominkami oraz przygotowane atrakcji wywołały na twarzach dzieci wiele radości i uśmiechu.

DziękujemyDzień pracownika socjalnego

 

W dniu 21 listopada 2013r. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Pan Marek Tramś – Starosta Polkowicki
i Elżbieta Sworacka-Dul - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
osobiście
złożyli życzenia pracownikom Powiatowego Centrum
wraz z podziekowaniami za wzorowe
wykonywanie powierzonych obowiązków
służbowych i osobiste zaangażowanie
w wykonywanie zadań.
  DSC06013.JPG

DSC06015.JPG       DSC06016.JPG


,,Święty Mikołaju, proszę Cię ogromnie nie zapomnij o mnie"

          choinka.jpg

 

,,Święty Mikołaju, proszę Cię ogromnie

nie zapomnij o mnie" 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
zaprasza Państwa w dniu 04 grudnia 2013r., od godz. 15,
na kolejne spotkanie integracyjne pod nazwą
 ,,Święty Mikołaju, proszę Cię ogromnie, nie zapomnij o mnie",
które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Polkowicach, przy. ul. św. Sebastiana 1 (IV poziom). 

Czas świąteczny jest czasem szczególnym, dlatego
też chcemy aby dzieci przeżyły wspólną przygodę z Mikołajem
i jego gośćmi oraz otrzymały wspaniałe prezenty.
Jako wysłannicy Mikołaja, pomagamy mu w jego corocznej pracy.

Celem spotkania będzie także integracja rodzin
zastępczych poprzez zabawę i wspólne spędzenie czasu. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

http://www.pcpr.polkowice.pl/glowna.php?IDmodul=1&IDtemat=11


Spotkania wspierające pn. „Sami dla siebie” !

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do czynnego udziału

w organizowanych spotkaniach wspierających pn. „Sami dla siebie” !


Informuję, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach organizuje dla Państwa spotkania wspierające pn. „Sami dla siebie”.

Dlaczego spotkania wspierające?- bo one są swoistym laboratorium, w którym uczestnicy doświadczają obecności innych osób, dlaczego „sami dla siebie”- bo to Państwo są tutaj najważniejszymi specjalistami.

Spotkania organizowane przez PCPR służą wsparciem, radą, pomocą, informacją, dzięki nim mogą Państwo ubogacać i wzmacniać metody pracy z dziećmi.Planowane terminy i tematy wiodące spotkań wspierających do końca 2013r.:

I spotkanie- 23 październik 2013r. (środa) godz. 10.00-11.30

24 październik 2013r. (czwartek) godz.14.00-15.30

Tematyka: Sposoby radzenia sobie w sytuacji kiedy dziecko nie chce się uczyć.


II spotkanie- 27 listopada 2013r., (środa) godz. 10.00-11.30

28 listopada 2013r. (czwartek) godz.14.00-15.30

Tematyka: Metody pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce.


III spotkanie- 18 grudnia 2013r. (środa) godz. 10.00-11.30

19 grudnia 2013r. (czwartek) godz.14.00-15.30

Tematyka: Kiedy dziecko nie chce słuchać.Ilość miejsc ograniczona !

Tematyka spotkań wspierających może ulec zmianie zgodnie ze zgłaszanymi oczekiwaniami i potrzebami osób zainteresowanych.


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Górna 3 (I piętro)

tel. 76/729-92-26

lub 76/729-92-25Warsztaty "Wychowuję bez porażek"

 

Informuję, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w miesiącu październiku organizuje warsztaty szkoleniowe dla rodziców zastępczych z cyklu „Wychowuję bez porażek”.

Uczestniczy warsztatów otrzymają praktyczne wskazówki, profesjonalną wiedzę popartą doświadczeniami w pracy z dzieckiem przejawiającym trudności w zachowaniu, w rozwoju emocjonalnym, a także techniki rozwiązywania konfliktów w relacjach rodzic-dziecko.


Planowane terminy warsztatów:

I termin- 8 października 2013r., (wtorek) o godz. 14.00, temat: zaburzenia emocjonalne,

II termin- 15 października 2013r., (wtorek) o godz. 14.00, temat: zaburzenia zachowania,

III termin- 22 października 2013r., (wtorek) o godz. 14.00, temat: rozwiązywanie konfliktów.


Prosimy o telefoniczne potwierdzenia przybycia (ilość miejsc ograniczona !)

Każdy z uczestników otrzyma świadectwo ukończenia warsztatów szkoleniowych !


Miejsce:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Górna 3

Tel. 76/729-92-25

Tel. 76/729-92-26


spotkanie grupy wsparcia

- GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB
DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE -
Jeśli chcesz:
• spotkać się z osobami mającymi podobne doświadczenia
• zdobyć wiedzę o różnych formach pomocy
• dowiedzieć się, jak stawiać granice i czym jest asertywne zachowanie
• wzmocnić poczucie własnego bezpieczeństwa
• zrobić coś, by zatrzymać zachowania agresywne

Zapraszamy Cię! Przyjdź!

Kolejny cykl spotkań grupy wsparcia odbędzie się
19 września 2013r. (czwartek) o godz.16.30
przy ul. Górnej 3 (I piętro).


spotkanie informacyjne "Aktywny Samorząd"


Informujemy, że w dniu 13 września 2013r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy          ul. św. Sebastiana 1A w Polkowicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, do którego przystąpił Powiat Polkowicki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Spotkanie miało na celu upowszechnienie i udostępnienie informacji na temat możliwych form wsparcia, o które mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w ramach ww. programu.

Szczegółowych informacji odnośnie programu udziela:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach,
ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice
tel. 76 729 92 30

Druki wniosków można pobrać osobiście w PCPR
od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30
ul. św. Sebastiana 1A, pokój nr 16 (poziom 0)

lub ze strony internetowej PCPR
www.pcpr.polkowice.pl


Warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych

 
,,Pukam do drzwi dorosłości"
warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków
rodzin zastępczych

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach w miesiącu wrześniu i październiku b.r. organizuje warsztaty pn. ,,Pukam do drzwi dorosłości", poświęcone usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych, rozpoczynającym proces wkraczania w dorosłe życie.
             Uczestnicy warsztatów otrzymają praktyczne wskazówki w jaki sposób radzić sobie w poszczególnych obszarach procesu usamodzielnienia m.in. jak opracować indywidualny program usamodzielnienia, jakie świadczenia przysługują z tytułu usamodzielnienia, jakie prawa i obowiązki ma usamodzielniany wychowanek rodziny zastępczej, w jaki sposób zaplanować drogę dalszego kształcenia i znalezienia pracy.

     Serdecznie Zapraszamy

Terminy warsztatów:

I termin -  20 września 2013r., (piątek) o godz. 13.30

II termin - 04 października 2013r. (piątek) o godz. 9


Miejsce:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
siedziba przy ul. Górnej 3 (I piętro)
tel. 76/729 – 92 – 26
lub 76/729 - 92 - 25Informacja

 

                                             Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że od sierpnia 2013 r. realizowana jest kolejna edycja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.Uwaga!

 

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że Radca Prawny przyjmuje w każdy czwartek od godz. 15.30, na ul. Górnej 3 w Polkowicach.Szkolenie PRIDE

                                                        

          KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA

      ,, PRIDE – RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach informuje, że w dniu 09 września b.r. (w poniedziałek) o godz. 12.30 w siedzibie Centrum, przy ul. Górnej 3 (I piętro) w Polkowicach rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

 


Informacja – Grupa Wsparcia

 

INFORMACJA

- GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB
DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE -

Jeśli chcesz:

 • spotkać się z osobami mającymi podobne doświadczenia

 • zdobyć wiedzę o różnych formach pomocy

 • dowiedzieć się, jak stawiać granice i czym jest asertywne zachowanie

 • wzmocnić poczucie własnego bezpieczeństwa

 • zrobić coś, by zatrzymać zachowania agresywne

Zapraszamy Cię! Przyjdź!

Kolejny cykl spotkań grupy wsparcia odbędzie się

29 sierpnia 2013r. (czwartek) o godz.15.00
przy ul. Górnej 3 (I piętro).


Badanie rynku

Zaproszenie do złożenia niewiążącej oferty cenowej na zorganizowanie wyjazdu integracyjno-szkoleniowego wraz z transportem w ramach Projektu systemowego "Nie Jestem Sam" współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA NIEWIĄŻĄCEJ OFERTY - BADANIE RYNKU
FORMULARZ OFERTOWY - BADANIE RYNKU


Informacja

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

PSYCHOLOG POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLKOWICACH PRZYJMUJE NA UL. GÓRNEJ 3 (I PIETRO)

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA: 07:30 DO 15:30
CZWARTEK, PIATEK: 09:30 DO 17:30


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzednicze - Podinspektor

http://www.bip.pcpr.polkowice.pl/glowna.php?Tylko_nowosci=&Wyglad=1&Wybrane_menu=1&IDmodul=42&IDtemat=77


UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

 

UWAGA!!!


Informujemy, że od dnia 30 lipca 2013r. rusza nabór wniosków dotyczących realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I. Więcej informacji oraz wnioski do pobrania dostępne są w zakładce „Aktywny samorząd 2013” http://www.pcpr.polkowice.pl/glowna.php?IDmodul=39&IDtemat=75


Program Stypendialny Fundacji Przyjaciółka

 

Informujemy, iż w ramach programu stypendialnego Fundacji Przyjaciółka kolejny raz można zgłosić kandydaturę dziecka do objęcia stypendium.

Stypendia przydzielane są wychowankom rodzin zastępczych, którzy uczęszczają do szkół gimnazjalnych(stypendium jest przeznaczone dla młodzieży, która otrzymała świadectwo ukończenia I, II lub III klasy), oraz studentów. Pomoc przyznawana jest w trzech kategoriach:

 • Stypendium naukowe – przysługuje wychowankowi rodziny zastępczej, który osiągnął w poprzedzającym roku szkolny średnią ocen nie niższa niż 4, 00 oraz potrafi udokumentować swoje ewentualne osiągnięcia naukowe.

 • Stypendium artystyczne – wychowanek rodziny zastępczej ma udokumentowane osiągnięcia artystyczne np. wygrane konkursy, zdobyte nagrody, wystawy lub koncerty, kompozycje lub wydane publikacje itp. w zależności od dziedziny artystycznej.

 • Stypendium w innych dziedzinach – wychowanek rodziny zastępczej ma udokumentowane osiągnięcia np. sportowe – brał udział w zawodach, przynależy do kadry, wygrał zawody lub turniej, posiada klasę sportowa itp./ a także inne osiągnięcia np./ językowe, uzyskane nagrody, wyróżnienia i dyplomy oraz potwierdzenia sukcesów w konkursach.

Wniosek o przyznanie Stypendium w imieniu wychowanka składa opiekun prawny lub placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewniająca całodobową opiekę lub rodzic zastępczy w terminie do 15 września 2013.


Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Fundacji Przyjaciółka (http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/dzialalnosc/fundusz-stypendialny//)


Uwaga! Zmiana siedziby PCPR

Nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach od 15 lipca 2013 r. znajduje się w Starostwie Powiatowym w Polkowicach
na ul. Św. Sebastiana 1.
 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz:

od 07:30 do 15:30

Tel: (76) 729 92 33


Piknik ,,Świętujemy Razem"

 

,,Świętujemy Razem"

Piknik z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

Piknik, który odbył się w sobotę 15 czerwca b.r. dostarczył dzieciom i ich rodzicom zastępczym wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Dopisała słoneczna pogoda i dobre humory. W spotkaniu wzięło udział około 140 osób.

Zarówno rodzice jak i dzieci świetnie się bawili podczas pikniku, który obfitował w wiele atrakcji jakimi były m.in. pokaz magicznych sztuczek, ogromne bańki mydlane, zwierzątka z balonów, malowanie twarzy, dmuchany zamek, pokaz ratownictwa medycznego, pokaz wozu strażackiego, przejazd autem akumulatorowym, maskotka Komisarza Lwa, clown, zabawa przy muzyce, kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego stały się tradycją powiatu i odbywają się regularnie od kilku lat, a ich ideą jest promowanie rodzinnych form opieki zastępczej. Widok szczęśliwych maluchów podczas pikniku jest najlepszym potwierdzeniem, na to, że każde dziecko pozbawione opieki może znaleźć szczęście i prawdziwy dom u ludzi dobrej woli.Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie

W związku z realizacją w 2013 roku Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje osób chętnych do wykonywania prac związanych z objęciem stanowiska pracownika socjalnego oraz psychologa.
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Więcej informacji w załącznikach.

Załącznik: PRACOWNIK SOCJALNY.
Załącznik: PSYCHOLOG.


Informacja - Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

   

lo.png        Powiatowe Centrum

        Pomocy Rodzinie

        ul. Św. Sebastiana 1A       

59-100 Polkowice

       e-mail:pcpr_polkowice@o2.pl

       www.pcpr.polkowice.pl

       tel. 76 729 92 33 

Masz problemy w relacji z żoną/ partnerką?

W sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją, przemocą?

Chcesz to zmienić, ale nie wiesz jak?


POMOŻEMY CI TO ZMIENIĆ!


ZAPRASZAMY CIĘ DO UDZIAŁU

W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE


Udział w Programie daje możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem oraz grupowych zajęć korekcyjno-edukacyjnych.


Jeśli jesteś zainteresowany udziałem skontaktuj się z nami w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach przy

ul. Św. Sebastiana 1A       

59-100 Polkowice
Osobiście lub telefonicznie po numerem telefonu:

tel. 76 729 92 33 

w godzinach:

poniedziałek i środę: 7.30 - 17.30

wtorek, czwartek i piątek: 7.30 – 15.30
UWAGA! AKTYWNY SAMORZĄD 2013 r

 

UWAGA!!!


 

Informujemy, że Powiat Polkowicki w 2013 roku przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd", który będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach jest jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach „Aktywnego samorządu” realizowane będą następujące moduły: Moduł II dotyczący pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – informacja na ten temat wraz z formularzem wniosku opublikowane zostały w zakładce Aktywny Samorząd 2013 - Wnioski do pobrania 2013-http://www.pcpr.polkowice.pl/glowna.php?IDmodul=39&IDtemat=75 - Moduł I dotyczący likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – więcej szczegółów zostanie opublikowanych w najbliższym czasie.

 


Piknik Integracyjny

 

,,ŚWIĘTUJEMY RAZEM"

piknik integracyjny z okazji

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejny piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, który odbędzie się 15 czerwca 2013r. (w sobotę) od godz. 10ºº do 13ºº, na terenach zielonych Związku Harcerstwa Polskiego, przy ul. Brackiej 1 w Polkowicach.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest szczególnym dniem, bowiem właśnie wtedy uroczyście możemy podziękować Państwu za pracę, wysiłek i bezinteresowną miłość, którą obdarzacie swoich podopiecznych, a dzieciom pokazać, że są osoby, które się o nie troszczą, dla których są ważne.

Natomiast wszystkim podopiecznym rodzin zastępczych z okazji Dnia Dziecka chcemy podarować chwile pełne słońca, beztroskiej zabawy i radości z otrzymanych prezentów.SERDECZNIE ZAPRASZAMYDyrektor PCPR

Elżbieta Sworacka-Dul

wraz z pracownikami
Ogłoszenie

lo.png                                    derce_d_o.jpg

                                                                                 "RODZINA ZASTĘCZA

                                                                                                DUŻE SERCE DLA MAŁEGO SERCA"

Nie wiesz co robić w wolne popołudnia ?

Lubisz pracę z dziećmi ?

Jesteś otwarty na nowe doświadczenia ?

Chcesz zrobić coś dobrego dla innych ?

Zdobyć nowe doświadczenie i umiejętności ?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

poszukuje wolontariuszy

do pomocy dzieciom przebywającym

w rodzinach zastępczych


WYMAGANIA:


- ukończony 18 rok życia

- stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu polkowickiego

- stan zdrowia pozwalający na opiekę nad dzieckiem (zaświadczenie lekarskie)

- niekaralność

- wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego

- posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich

- preferowane osoby z wykształceniem pedagogicznym lub innym pokrewnym

- mile widziani studenci kierunków nauk humanistycznych i osoby posiadające doświadczenie w pracy i w opiece nad dzieckiem

Kontakt:

Zespół ds. pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Św. Sebastiana 1 A

tel. 76 729 9233 


Ogłoszenie

 


lo.png                                                         derce_d_o.jpg

                                                                                                 "RODZINA ZASTĘCZA

                                                                                                                      DUŻE SERCE DLA MAŁEGO SERCA"

 

Pomocy Rodzinie w Polkowicach

poszukyje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dzieckaPoszukujemy osób z terenu powiatu polkowickiego, które są gotowe poświęcić swój czas i serce dzieciom.Jest to oferta skierowana dla osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną nadać nowy sens swojemu życiu poprzez pomoc drugiemu człowiekowi.OFERUJEMY:

 • bezpłatne specjalistyczne szkolenie ,,Pride"- Rodzinna Opieka Zastępcza

 • wsparcie finansowe m.in. na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjętych dzieci

 • pomoc specjalistyczną: pedagogiczną, psychologiczną i prawną

 • wsparcie merytoryczne

UWAGA

planowany termin rozpoczęcia szkolenia

,,Pride"- Rodzinna Opieka Zastępcza

maj 2013r.Kontakt:

Zespół ds. pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

ul. Św. Sebastiana 1 A

tel. 76 729 9233 


Spotkanie informmacyjne dot. środków PFRON

 

W dniu 12 marca 2013r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy pl. Kościelnym 2 w Polkowicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych na realizację zadań Powiatu Polkowickiego w 2013 roku. W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego – Pan Tadeusz Kowalski, Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego – Pan Krzysztof Nester, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Izabela Majewicz-Spigiel oraz przedstawiciele związków i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania przedstawiono i poddano dyskusji propozycję podziału środków PFRON na poszczególne zadania w 2013 roku.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzednicze - Podinspektor

http://www.bip.pcpr.polkowice.pl/cms/doc/ogloszenieonaborzepodinspektor2013.pdf


Program Pomocy Dzieciom z Rodzin Zastępczych i Rodzinnych DomówDziecka ,, a KuKu”- KOLEJNE WYDANIE

 
więcej >>

Oferta pracy - PSYCHOLOG

więcej >>

"Święty Mikołaju proszę Cie ogromnie, nie zapomnie o mnie”

             

więcej >>

OGŁOSZENIE

więcej >>

Spotkanie z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

więcej >>

Informacja-spotkanie z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 
więcej >>

Spotkanie Mikołajkowe

 

więcej >>

"Aktywny Samorząd"

Informujemy, że w dniu 4 września 2012r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy pl. Kościelnym 2 w Polkowicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, do którego w roku 2012 przystąpił Powiat Polkowicki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu. Spotkanie miało na celu upowszechnienie i udostępnienie informacji na temat możliwych form wsparcia, o które mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w ramach ww. programu. Uczestnikom spotkania przekazano materiały informacyjne, ulotki oraz obowiązujące formularze wniosków wraz wymaganymi załącznikami.


Piecza Zastępcza

 

więcej >>

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka

 

       

więcej >>

Informacja - eBIFRON.

więcej >>

Zaproszenie - Dzień Dziecka połączony z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego

więcej >>

Kolejne spotkanie przedstawicieli instytucji i służb z terenu Powiatu Polkowickiego

więcej >>

Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

więcej >>

Kolejne spotkanie przedstawicieli instytucji i służb z terenu Powiatu Polkowickiego.

więcej >>

Spotkanie przedstawicieli instytucji i służb z terenu Powiatu Polkowickiego

więcej >>

MIKOŁAJKI

więcej >>

Spotkanie mikołajkowe 10 grudnia 2011 r.

więcej >>

Realizujemy Program Korekcyjno - Edukacyjny

więcej >>

Samorząd Równych Szans 2011

więcej >>

Spotkanie w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

więcej >>

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka

więcej >>

Świąteczny zajączek w PCPR

więcej >>

Porady psychologiczne

więcej >>

Spotkanie integracyjne ''Grunt to rodzina''

             

więcej >>

© System-3 Sp.z o.o.