Informacje ogólne

Komu pomagamy

Projekt systemowy ''Nie Jestem Sam''

Galeria

PFRON

Interwencja Kryzysowa

Piecza Zastepcza

Aktywny Samorząd

Przewodnik - formy opieki zdrowotnej

Projekt systemowy ,,Schematom STOP! Wspólne działa


O nas   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Św. Sebastiana 1 A

Dyrektor
mgr Elżbieta Sworacka - Dul
e-mail:
elzbieta.sworacka-dul@pcpr.polkowice.pl

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Kierownik
Magdalena Dymitrak
e-mail
:
magdalena.dymitrak@pcpr.polkowice.pl

Pedagog
mgr Karolina Kałużyńska-Buczek
e-mail:
karolina.kaluzynska_buczek@pcpr.polkowice.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
mgr Ewelina Maruchniak
e-mail:
 
ewelina.maruchniak@pcpr.polkowice.pl

Mł. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Magdalena Zięba
 e-mail: magdalena.zieba@pcpr.polkowice.pl

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej

Kierownik
mgr Danuta Sadowska
e-mail:
danuta.sadowska@pcpr.polkowice.pl

 Psycholog
 
mgr Krzysztof  Ślusarek
 e-mail:
krzysztof.slusarek@pcpr.polkowice.pl

Główny Specjalista
inż Małgorzata Paszkiewicz
e-mail:
malgorzata.paszkiewicz@pcpr.polkowice.pl

Zespół Administracji i Księgowości

Główny księgowy
mgr Lidia Sikora
e-mail:
lidia.sikora@pcpr.polkowice.pl

Podinspektor ds. kadr i płac
mgr Katarzyna Domosławska - Malig
e-mail:
katarzyna.domoslawska-malig@pcpr.polkowice.pl

Sekretariat
Referent
mgr Katarzyna Jemioła
e-mail:
katarzyna.jemiola@pcpr.polkowice.pl

Zespół ds. Świadczeń

Kierownik
mgr Aneta Rajchel - Sornat
e-mail:
aneta.rajchel-sornat@pcpr.polkowice.pl

Pracownik socjalny
mgr Monika Karpiak
e-mail:
monika.hrynko@pcpr.polkowice.pl

Pomoc administracyjna
Iwona Olszyńska
e-mail:
iwona.olszynska@pcpr.polkowice.pl

Podinspektor
mgr Barbara Karkowska
e-mail:
barbara.karkowska@pcpr.polkowice.pl

Biuro Projektu "Nie Jestem Sam"

Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych
mgr Bożena Maciejewska
e-mail:
bozena.maciejewska@pcpr.polkowice.pl© System-3 Sp.z o.o.