Informacje ogólne

Komu pomagamy

Projekt systemowy ''Nie Jestem Sam''

Galeria

PFRON

Interwencja Kryzysowa

Piecza Zastepcza

Aktywny Samorząd

Przewodnik - formy opieki zdrowotnej

Projekt systemowy ,,Schematom STOP! Wspólne działa


AKTUALNOŚCI   

Program Pomocy Dzieciom z Rodzin Zastępczych i Rodzinnych DomówDziecka ,, a KuKu”- KOLEJNE WYDANIE

Program Pomocy Dzieciom z Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka ,, a KuKu”- KOLEJNE WYDANIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowiach po raz kolejny serdecznie zaprasza do udziału w Programie Pomocy Dzieciom z Rodzin Zastępczych. Pomysłodawcą i organizatorem programu jest Fundacja Oriflame Dzieciom i Fundacja Przyjaciółka.


 1. Program podzielony jest na trzy edycja.

I EDYCJA – marzec 2013

- LENIUCHOWANIE I WIEDZY ZDOBYWANIE! – wspieranie wyjazdów – obozy, kolonie, dzięki którym dzieci rozwijają swoje umiejętności, uczą się co pozwala im lepiej przygotować się do szkoły i rozszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności językowe, sportowe, artystyczne, życiowe dzieci lub zmniejszających ich braki rozwojowe, co wpłynie na poprawę ich funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i szkole.


II EDYCJA – czerwiec 2013

- CZAS DO SZKOŁY! – W tej edycji można składać wnioski o dofinansowanie np.: na dojazdy do szkoły, podręczniki szkolne, plecaki do szkoły, opłaty za Internet.


III EDYCJA – wrzesień 2013

- LUBIE SIĘ UCZYĆ! – W tej edycji można składać wnioski np.: na naukę języków obcych, pomoc pedagogiczną lub specjalistyczną związaną z nauką, opłaty za szkoły, w tym np.: szkołę muzyczną, dofinansowanie zajęć dodatkowych oraz na sprzęt do uprawiania sportów, tańca, rozwoju umiejętności plastycznych, instrumenty muzyczne.


 1. Kto może wziąć udział w Programie ,,a KuKu”

Podopieczni rodziny zastępczej, którzy nie ukończyli 18 roku życia.


 1. Kto i w jaki sposób może zgłosić udział podopiecznego do udziału w programie ,,a KuKu”

Zgłoszenie uczestnika do wzięcia udziału w Programie dokonuje rodzina zastępcza wypełniając razem z podopiecznym:

 1. WNIOSEK – zgłoszenie do Programu

 2. ZGODĘ NA UDZIAŁ W PROGRAMIE I NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Akceptując zgodę na udział w Programie rodzina zastępcza wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku swojego oraz dziecka jak również na przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku.


 1. Jak wypełnić wniosek zgłoszeniowy?

Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis marzenia/potrzeby dziecka wraz z opisem sytuacji dziecka i uzasadnienie do przyznania mu dofinansowania oraz symulację kosztów marzenia/potrzeby.
( opis ten powinien być na osobnej kartce maks. 1str. Formatu A4)


 1. Gdzie należy szukać informacji o Programie ,,a KuKu”?

Na stronie dedykowanej Programowi: www.akukurodzina.pl


 1. Miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów w postaci:

 1. WNIOSKU

 2. OPISU MARZENIA

 3. ZGODY NA UDZIAL W PROGRAMIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 4. KOPII POSTANOWIENIA O USTANOWIENIU RODZINY ZASTEPCZEJ

Należy przesłać na adres:
Fundacja Przyjaciółka

ul. Wiejska 19

00-480 Warszawa z dopiskiem Program ,,a KuKu”


Wnioski należy przesyłać w następujących NIEPRZEKRACZALNYCH terminach

 1. I edycja – 30 marca 2013

 2. II edycja – 30 czerwca 2013

 3. III edycja – 30 września 2013


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowiach, Plac Kościelny 2,
lub pod nr tel.
76/845-37-58

<<< powrót


© System-3 Sp.z o.o.